cart

Πολιτική απορρήτου

Γενικά

Η L’ ARTIGIANO σέβεται την ιδιωτικότητά σας και επιθυμεί τα προσωπικά σας δεδομένα να είναι και να παραμένουν εμπιστευτικά. Προκειμένου να πετύχει τον στόχο αυτό, η L’ ARTIGIANO συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου και του Κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα («Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων» - «General Data Protection Regulation» - στο εξής «Κανονισμός»), όπως αυτός ισχύει, αλλά και του εθνικού Ν. 4624/2019.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ιστοσελίδας αποσκοπεί στο να σας παράσχει πληροφορίες σχετικά με το πώς συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά την χρήση αυτής της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των οποιωνδήποτε δεδομένων μπορεί να παρέχετε μέσω αυτής της ιστοσελίδας και της εκάστοτε φόρμας επικοινωνίας που υπάρχει σε αυτή ή λόγω της αλληλεπίδρασης της με άλλες ιστοσελίδες.

Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ιστοσελίδας θα πρέπει να συνεκτιμηθεί μαζί με οποιαδήποτε άλλη σχετική ειδοποίηση περί προστασίας προσωπικών δεδομένων ή ειδοποίηση περί δίκαιης επεξεργασίας μπορεί να παρέχουμε για ειδικές περιπτώσεις κατά τις οποίες συλλέγουμε ή επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα.

Παρακαλούμε να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε αυτήν την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, η οποία θα πρέπει να αναγνωστεί σε συνδυασμό με την Πολιτική Cookies που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας, έτσι ώστε να γνωρίζετε το εάν, πώς, γιατί και για πόσο χρονικό διάστημα χρησιμοποιούμε προσωπικά σας δεδομένα.

Η Εταιρεία μας

Η L’ ARTIGIANO δραστηριοποιείται στον τομέα της ταχυμεταφοράς ιταλικού φαγητού, αποτελώντας τη μεγαλύτερη ελληνική Εταιρεία στον χώρο αυτό. Στο πλαίσιο αυτό, η L’ ARTIGIANO (στο εξής αναφερόμενη και ως η «Εταιρεία») δεσμεύεται πλήρως για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών και των πελατών της ιστοσελίδας της.

Επιθυμούμε να είμαστε εκ των προτέρων σαφείς σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγουμε, τον τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποιούμε, τους αποδέκτες των δεδομένων αυτών και τα δικαιώματα σας που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων. Για τους σκοπούς της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων αναφορικά με τις ενέργειες στις οποίες προβαίνετε μέσω της ιστοσελίδας ή την συλλογή άλλων στοιχείων δια μέσω αυτής, αποτελούμε τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας αυτών των προσωπικών σας δεδομένων

Ορισμοί

Ορισμένοι από τους όρους που χρησιμοποιεί η παρούσα Πολιτική έχουν νομική σημασία και ορίζονται από το ρυθμιστικό πλαίσιο. Έτσι:

«Επεξεργασία» σημαίνει κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Ενδεικτικά περιλαμβάνει τη συλλογή, καταχώριση και οργάνωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

«Προσωπικά δεδομένα» ή «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» σημαίνει κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

«Συγκατάθεση» σημαίνει κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και με πλήρη επίγνωση, με την οποία το φυσικό πρόσωπο εκδηλώνει ότι συμφωνεί με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα προσωπικά του δεδομένα.

«Υπεύθυνος επεξεργασίας» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή δημόσια αρχή, ή υπηρεσία ή άλλο φορέα που καθορίζει το σκοπό και τον τρόπο της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.
Περισσότερα για τους ορισμούς μπορείτε να δείτε στο άρθρο 4 του Κανονισμού (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EL)

Αρχές που διέπουν την συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την L’ ARTIGIANO διέπεται από τις ακόλουθες αρχές, όπως αυτές εξειδικεύονται περαιτέρω από τον Κανονισμό:

 • Νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια
 • Περιορισμός του σκοπού
 • Ελαχιστοποίηση των δεδομένων
 • Ακρίβεια
 • Περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης
 • Ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα

Καταβάλουμε κάθε προσπάθεια προκειμένου να εφαρμόσουμε τις ανωτέρω αρχές σε όλα τα στάδια της αλληλεπίδρασης μαζί σας μέσω αυτής της ιστοσελίδας.

Κατηγορίες Υποκειμένων των δεδομένων

Κάθε επισκέπτης της ιστοσελίδας μας αποτελεί υποκείμενο των δεδομένων, είτε όταν απλά επισκέπτεται την ιστοσελίδα μας, είτε όταν δημιουργεί λογαριασμό στην ιστοσελίδα μας με σκοπό να προβεί σε μία παραγγελία, είτε όταν εγγράφεται στο newsletter μας προκειμένου να λαμβάνει ενημερωτικό υλικό και νέα σχετικά με τη δράση και τα νέα προϊόντα της Εταιρείας

Ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε;

Τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε είναι πάντοτε σχετικά με την εκτέλεση των υποχρεώσεών μας προς εσάς και απαραίτητα για την παροχή σε εσάς των επιθυμητών πληροφοριών δια μέσω της ιστοσελίδας μας.

Με την δημιουργία λογαριασμού στην ιστοσελίδα μας, λαμβάνουμε όνομα, επώνυμο, επωνυμία Εταιρείας, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και κωδικό πρόσβασης χρήστη. Όποια από τα δεδομένα χαρακτηρίζονται ως προαιρετικά καταχωρούνται από εσάς, κατόπιν επιλογής σας προκειμένου να μας διευκολύνετε να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Εφόσον επιθυμείτε την είσοδό σας στην ιστοσελίδα μας μέσω Facebook ή Instagram παρέχετε εξουσιοδότηση προς την ιστοσελίδα μας προκειμένου να συλλέξει επιπλέον στοιχεία για εσάς μέσω των ιστότοπων αυτών. Κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, σας ζητάμε να μας παρέχετε επιπλέον στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της παραγγελίας σας, όπως αριθμός πιστωτικής κάρτας ή διεύθυνση και το ΑΦΜ της εταιρείας σας για την έκδοση σχετικού τιμολογίου. Όλες οι ανωτέρω πληροφορίες είναι απαραίτητες για να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να διεκπεραιώσουμε την παραγγελία που επιθυμείτε.

Στην περίπτωση που επιθυμείτε να εγγραφείτε στο newsletter μας, συλλέγουμε μόνο την ηλεκτρονική σας διεύθυνση.

Εάν αυτοβούλως δηλώσετε ενδιαφέρον για μια συνεργασία με την Εταιρεία μας αποστέλλοντας μας σχετικό email και επισυνάπτοντας το βιογραφικό σας σημείωμα, σας ενημερώνουμε ότι συλλέγουμε τα δεδομένα που εσείς μας παρέχετε. Ενδέχεται να επικοινωνούμε με τους πιθανούς υποψήφιους συνεργάτες μας, αξιοποιώντας δημοσίως διαθέσιμες πληροφορίες, πληροφορίες από επαγγελματικές πλατφόρμες κοινωνικών μέσων δικτύωσης (όπως LinkedIn), συστάσεις ή παραπομπές.

Συλλέγουμε επίσης αυτόματα πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, όπως το είδος των ιστοσελίδων που βλέπετε ή επισκέπτεστε, ή τη συχνότητα και την διάρκεια των δραστηριοτήτων σας. Επιπλέον, οι διακομιστές, τα αρχεία καταγραφής και άλλες τεχνολογίες συλλέγουν αυτόματα ορισμένες πληροφορίες προκειμένου να μας βοηθήσουν να διαχειριστούμε, να προστατεύουμε και να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας. Μοιραζόμαστε προσωπικές πληροφορίες με τρίτους μόνο όπως περιγράφεται στην παρούσα πολιτική ή εφόσον απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Πληροφορίες που συλλέγουμε αυτόματα - Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies και άλλες τεχνολογίες για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη δραστηριότητα, το πρόγραμμα περιήγησης και τη συσκευή σας. Αυτά τα δεδομένα μας βοηθούν να δημιουργήσουμε ένα προφίλ για κάθε χρήστη. Ορισμένα από αυτά τα δεδομένα θα είναι συγκεντρωτικά ή στατιστικά, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα μπορέσουμε να τα εντοπίσουμε μεμονωμένα. Εάν προτιμάτε, μπορείτε να καταργήσετε ή να απορρίψετε τα cookies του προγράμματος περιήγησης μέσω των ρυθμίσεων στο πρόγραμμα περιήγησης ή τη συσκευή σας. Ωστόσο, η απόρριψη ή η αφαίρεση των cookies ενδέχεται να επηρεάσει τη διαθεσιμότητα και τη λειτουργικότητα των υπηρεσιών μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies, ανατρέξτε στην Πολιτική Cookies.

Μπορεί επίσης να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας. Μπορεί να συσχετίσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε από τις διαφορετικές συσκευές σας, κάτι το οποίο μας βοηθά να παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες ανάλογα με την συσκευή που χρησιμοποιείτε. Για παράδειγμα, συλλέγουμε:

 1. Χαρακτηριστικά, όπως το λειτουργικό σύστημα και η έκδοσή του
 2. Τον τύπο του προγράμματος περιήγησης και τη διεύθυνση IP

Επιπλέον, όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συλλέγουμε πληροφορίες καταγραφής, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

 1. τον τρόπο με τον οποίο μεταβήκατε στην ιστοσελίδα μας.
 2. στοιχεία για την συσκευή που χρησιμοποιήσατε, όπως τύπος και γλώσσα προγράμματος περιήγησης ιστού.
 3. χρόνοι πρόσβασης
 4. εμφανισμένες σελίδες
 5. αναγνωριστικά που σχετίζονται με cookies ή άλλες τεχνολογίες που μπορούν να αναγνωρίσουν με μοναδικό τρόπο τη συσκευή ή το πρόγραμμα περιήγησής σας.
 6. σελίδες που επισκέπτεστε πριν ή μετά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας

Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

O κατωτέρω πίνακας, όπως ορίζεται από το νόμο, επεξηγεί λεπτομερώς το είδος των δεδομένων που επεξεργαζόμαστε, τον σκοπό της επεξεργασίας καθώς και τη νομιμοποιητική βάση για την εν λόγω επεξεργασία.

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ
Όνομα και στοιχεία επικοινωνίαςΕπικοινωνία με τους επισκέπτες-πελάτες μαςΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΑΣ
Αποστολή newsletterΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΑΣ
Διεκπεραίωση ΠαραγγελιώνΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Πληροφορίες σχετικές με πληρωμή (δεν αποθηκεύονται στα συστήματα μας)Λήψη πληρωμήςΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Πληροφορίες συσκευής, όπως τύπος και γλώσσα προγράμματος περιήγησης ιστού. Βελτίωση της ιστοσελίδας μας και ορισμός προεπιλεγμένων επιλογών (όπως γλώσσα και νόμισμα)ΕΝΝΟΜΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή σας, τις επισκέψεις σας και τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας (π.χ. τη διεύθυνση IP σας, τη γεωγραφική σας θέση, το πρόγραμμα περιήγησής σας, τον τρόπο ενημέρωσης για την ιστοσελίδα, τη διάρκεια της επίσκεψης και τον αριθμό προβολών της σελίδας).Στατιστικοί λόγοι και βελτίωση της ιστοσελίδαςΕΝΝΟΜΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΑΣ

Η δική σας συγκατάθεση

Με την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα μας, με την συμπλήρωση της Φόρμας Επικοινωνίας, με τη δημιουργία λογαριασμού ή με την εγγραφή σας στη λίστα του ενημερωτικού δελτίου/newsletter μας δηλώνετε ότι αποδέχεστε και συναινείτε με την παρούσα Πολιτική καθώς και ότι μας παρέχετε τη ρητή συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Πιο συγκεκριμένα, με την αποστολή αιτήματος για παραγγελία συναινείτε στη λήψη των ας άνω στοιχείων επικοινωνίας, προϋπόθεση απαραίτητη για την σωστή εξέλιξη της παραγγελίας σας.
Τη συγκατάθεση αυτή μπορείτε να άρετε οποτεδήποτε επικοινωνώντας με το αρμόδιο Τμήμα της Εταιρείας μας ή προχωρώντας απευθείας σε απεγγραφή με την υποβολή της φόρμας που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας.

Εγγραφή σε Newsletter

Η Εταιρεία μας, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, με την εγγραφή σας στη λίστα αποδεκτών του ενημερωτικού δελτίου/newsletter της μέσω της εισαγωγής του email σας στο ειδικό πεδίο, λαμβάνει τη συγκατάθεσή σας για να σας αποστέλλει ενημερωτικό ή/και διαφημιστικό υλικό (newsletter) για τις προσφορές και τις νέες υπηρεσίες της.

Το email σας θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά από την Εταιρεία μας και δεν θα γνωστοποιείται σε τρίτους, ακόμα και αν το newsletter αφορά προϊόντα ή/και υπηρεσίες τρίτων εταιρειών ή/και συνεργατών με τις οποίες αυτή διατηρεί εμπορική συνεργασία.

Η δήλωση συγκατάθεσής σας θα τηρείται για όσο χρόνο λαμβάνετε το newsletter από την Εταιρεία και όχι περισσότερο από έξι μήνες από τη διακοπή της αποστολής του. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, ακολουθώντας το σύνδεσμο που βρίσκεται στο κάτω μέρος κάθε newsletter.

Με ποιους μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας;

Η Εταιρεία μπορεί να μοιράζεται προσωπικές πληροφορίες εντός του δικτύου της. Τα μέλη της L’ ARTIGIANO που λαμβάνουν αυτές τις πληροφορίες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ή να αποκαλύπτουν τις πληροφορίες και δεσμεύονται από αυστηρές ρήτρες εμπιστευτικότητας.

Προκειμένου να εκτελέσουμε τις νόμιμες υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μεταξύ μας σύμβαση, μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με τους κάτωθι αποδέκτες:

 • Επαγγελματίες πάροχοι υπηρεσιών, όπως πρακτορεία μάρκετινγκ, εταιρείες διενέργειας έρευνας ικανοποίησης πελατών, διαφημιστικοί συνεργάτες και διαχειριστές ιστοτόπων που συντελούν στην λειτουργία της Εταιρείας μας.
 • Εταιρείες εγκεκριμένες από εσάς, όπως ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης.

Ορισμένοι από αυτούς τους αποδέκτες ενδέχεται να εδρεύουν εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός ΕΟΧ ανατρέξτε στην ενότητα "Διεθνείς μεταφορές δεδομένων".

Για πόσο χρόνο τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα είστε εγγεγραμμένοι στην ιστοσελίδα μας, ήτοι όσο διατηρείτε ενεργό τον λογαριασμό σας ή για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς. Σε κάθε περίπτωση τα στοιχεία σας διαγράφονται ή καταστρέφονται μετά την πάροδο 10ετίας από την συλλογή τους. Ενδέχεται να συνεχίσουμε να διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ακόμα και μετά τη λήξη του λογαριασμού σας, σεβόμενοι την αρχή της αναλογικότητας, λαμβάνοντας τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα και μόνο υπό τη βάση της «απόλυτης αναγκαιότητας της γνώσης» για την τήρηση νομικών ή κανονιστικών απαιτήσεων, την επίλυση των διαφορών ή την αποτροπή απάτης και κατάχρησης.

Διεθνείς μεταφορές δεδομένων

Προσωπικές πληροφορίες που δημοσιεύουν στην ιστοσελίδα οι χρήστες ή σε συνδεόμενες εφαρμογές ή τις οποίες υποβάλλουν για δημοσίευση στην ιστοσελίδα ή σε συνδεόμενες εφαρμογές, μπορεί να καταστούν διαθέσιμες, μέσω του διαδικτύου ανά τον κόσμο. Η ιστοσελίδα μας δεν είναι σε θέση να αποτρέψει τη χρήση, ή την αθέμιτη χρήση των πληροφοριών αυτών από άλλα πρόσωπα. Σε κάθε περίπτωση, η διαβίβαση προς τρίτες χώρες θα γίνει σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και του Ελληνικού νόμου Ν. 4624/2019 και μόνο σε πλήρη συμμόρφωση με ό,τι ο νόμος ορίζει.

Προστασία των ανηλίκων

Επισκέπτες/ χρήστες της ιστοσελίδας που είναι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτής. Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας και αυτό δεν είναι δυνατό να ελεγχθεί, η ιστοσελίδα δε φέρει ουδεμία ευθύνη. Σε κάθε περίπτωση, οι υπηρεσίες που παρέχονται για οποιαδήποτε παραγγελία μέσω της ιστοσελίδας και μπορούν να πραγματοποιηθούν με τη χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, εάν έχουν πραγματοποιηθεί από τυχόν ανήλικο, τεκμαίρεται ότι αυτό γίνεται υπό την υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου και κατόπιν συγκατάθεσης του τελευταίου.

Τα δικαιώματά σας ως προς τα δεδομένα που συλλέγει η ιστοσελίδα

Σας γνωστοποιούμε ότι έχετε δικαίωμα :

 • Πρόσβασης στα δεδομένα σας,
 • Διόρθωσης των δεδομένων σας σε περίπτωση ανακρίβειας,
 • Διαγραφής των δεδομένων σας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις,
 • Περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας,
 • Εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας,
 • Διαβίβασης των δεδομένων σας σε άλλη εταιρεία,
 • Ανάκλησης της συγκατάθεσής σας (στην περίπτωση αποστολής newsletter)
 • Καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε περίπτωση ατυχούς συμβάντος παραβίασης των δεδομένων σας.

Η ιστοσελίδα θα εξετάσει και θα απαντήσει στα ως άνω αιτήματα σας εντός μηνός από την παραλαβή τους, εξαιρετικά δε αυτή η προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμα μήνες, εφόσον απαιτείται περαιτέρω χρόνος.

Σας γνωρίζουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε για οποιοδήποτε ζήτημα σας απασχολεί σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων σας που αφορούν την ιστοσελίδα στο ακόλουθο τηλέφωνο: 210-971661 καθώς και στο email: [email protected]

Μέτρα προστασίας που έχουμε λάβει

Έχουμε λάβει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας στην προσπάθειά μας να αποτρέψουμε τυχαία απώλεια προσωπικών πληροφοριών ή για χρήση ή πρόσβαση με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο.

Όσοι επεξεργάζονται τις πληροφορίες σας για τους νόμιμους σκοπούς που εξηγούνται ανωτέρω υπόκεινται σε υποχρέωση εμπιστευτικότητας.

Επιπλέον, διαθέτουμε διαδικασίες για την αντιμετώπιση τυχόν παραβιάσεων της ασφάλειας δεδομένων.

Συγκεκριμένα η ιστοσελίδα:

 • Λαμβάνει κάθε οργανωτική και τεχνολογική προφύλαξη για να εμποδίσει την απώλεια, την αθέμιτη χρήση ή την αλλοίωση των προσωπικών πληροφοριών των χρηστών.
 • Αποθηκεύει το σύνολο των προσωπικών στοιχείων που παρέχονται από τους χρήστες σε ασφαλείς διακομιστές, προστατευόμενους από κωδικούς και τείχη προστασίας (Firewalls).
 • Όλες οι ηλεκτρονικές οικονομικές συναλλαγές που εκτελούνται μέσω της ιστοσελίδας ή συνδεόμενων εφαρμογών προστατεύονται από τεχνολογία κρυπτογράφησης.

Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι η αποστολή πληροφοριών μέσω του διαδικτύου παρουσιάζει έμφυτα προβλήματα ασφάλειας και κατά συνέπεια η Εταιρεία δεν δύναται να εγγυηθεί την ασφάλεια των δεδομένων που διακινούνται μέσω αυτού.

Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να τηρεί απόρρητο τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιεί για την είσοδό του στην ιστοσελίδα ή σε συνδεόμενες εφαρμογές. Δεν θα σας ζητείται από την ιστοσελίδα να μας κοινοποιήσετε τον κωδικό σας αυτό (εκτός από την περίπτωση που θα συνδεθεί ο χρήστης στην ιστοσελίδα ή σε συνδεόμενες εφαρμογές).

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η ιστοσελίδα μας δεν αποθηκεύει οποιαδήποτε στοιχεία πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας πληκτρολογείτε κατά την υποβολή της παραγγελίας σας. Επισημαίνεται ότι δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων, πληροφοριών, κ.λπ. που λαμβάνουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Κατά συνέπεια, ΔΕΝ πρέπει να μας στέλνετε πληροφορίες και στοιχεία πληρωμής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Σε περίπτωση ωστόσο που επιλέξετε να μας γνωστοποιήσετε στοιχεία σας, παρέχετε τη ρητή συγκατάθεσή σας προς χρήση αυτών αποκλειστικά και μόνον για την αποπληρωμή της παραγγελίας σας, ενώ η Εταιρεία μας δεν θα αποθηκεύσει τα στοιχεία αυτά.

Πώς να ασκήσετε τα δικαιώματά σας

Η άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώματα που περιγράφονται ανωτέρω μπορεί να γίνει μέσω επικοινωνίας με το Τμήμα Marketing, τηλεφωνικά στο 210-9716616, καθώς και στο email: [email protected].

Μπορείτε να υποβάλλετε ένα αίτημα πρόσβασης δωρεάν, ωστόσο, ανάλογα με τις προσωπικές πληροφορίες που ζητάτε, ενδέχεται να χρεώσουμε ένα ποσό για να καλύψουμε το κόστος της παροχής των λεπτομερειών για τις πληροφορίες που διαθέτουμε. Θα σας ενημερώνουμε για το ενδεχόμενο τέτοιων χρεώσεων με τη λήψη του αιτήματος πρόσβασής σας και θα περιμένουμε επιβεβαίωσή σας για τη συνέχιση της διαδικασίας και καταβολή αυτού του ποσού.

Εποπτική Αρχή

Ελπίζουμε ότι μπορούμε να επιλύσουμε κάθε ερώτημα ή ανησυχία σας σχετικά με τη χρήση των πληροφοριών σας. Αν δεν είστε ευχαριστημένοι με το πώς η L’ ARTIGIANO διαχειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην αρμόδια εποπτική αρχή.

Αρμόδια εποπτική αρχή είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), η οποία βρίσκεται επί της οδού Κηφισίας 1-3, στην Αθήνα, Τ.Κ. 11523, τηλ. 2106475600 και με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected].

Επικαιροποίηση

Η ιστοσελίδα επικαιροποιεί την παρούσα Πολιτική κατά διαστήματα, δημοσιεύοντας τη νέα έκδοση στην ιστοσελίδα ή σε συνδεόμενες εφαρμογές.

Ο χρήστης θα πρέπει να ελέγχει τακτικά την παρούσα σελίδα για να βεβαιώνεται πως είναι σύμφωνος με οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους της παρούσας Πολιτικής.

Η L’ ARTIGIANO μπορεί να ενημερώσει τους χρήστες για αλλαγές στην Πολιτική αυτή (είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε μέσω της υπηρεσίας προσωπικών μηνυμάτων της ιστοσελίδας ή συνδεόμενων εφαρμογών).