Διανομείς με δίκυκλο Ι.Χ.

Απαραίτητα Προσόντα

  • Δίπλωμα οδήγησης μηχανής Β’ κατηγορίας
  • Κάτοχος δίκυκλου Ι.Χ.
  • Ευχέρεια εργασίας σε βάρδιες

Περιγραφή Θέσης

  • Υπεύθυνος για την ασφαλή και έγκαιρη παράδοση της παραγγελίας
  • Υπεύθυνος για την αποτελεσματική οργάνωση διαδρομών
  • Άριστη εξυπηρέτηση πελατών

  • Η εταιρεία προσφέρει άριστες συνθήκες εργασίας, σε ένα ευχάριστο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον, με συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης.

Αίτηση