Υπεύθυνος Βάρδιας

Απαραίτητα Προσόντα

 • Απολυτήριο Λυκείου / πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων αποτελεί πλεονέκτημα
 • Προηγούμενη εμπειρία ως προϊστάμενος βάρδιας στον κλάδο της εστίασης θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ και των προγραμμάτων του MSOffice (Word, Excel)
 • Ομαδικό πνεύμα, επαγγελματισμός και ικανότητα εύρεσης λύσεων
 • Οργανωτικές ικανότητες και ικανότητα διοίκησης προσωπικού
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση χρόνου

Περιγραφή Θέσης

 • Διαχειρίζεται τα ημερήσια χρονοδιαγράμματα, τις βάρδιες των εργαζομένων
 • Συντονίζει όλη τη παραγωγική διαδικασία προετοιμασίας του προϊόντος μέχρι τη παραγγελία του πελάτη
 • Εξασφαλίζει ότι επιτυγχάνονται οι καθημερινοί στόχοι πωλήσεων και παραγωγής
 • Εκπαιδεύει και ενσωματώνει τους νέους εργαζομένους
 • Παρέχει καθοδήγηση και εποικοδομητική κριτική στους εργαζόμενους όταν χρειάζεται
 • Εξασφαλίζει ότι ακολουθούνται οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων και του προσωπικού
 • Αναλαμβάνει τη παραλαβή πρώτων υλών
 • Συντονίζει και ελέγχει τη διαδικασία αποθήκευσης προμηθειών
 • Διαχειρίζεται τα παράπονα των πελατών και ενημερώνει τον Διευθυντή

 • Η εταιρεία προσφέρει άριστες συνθήκες εργασίας, σε ένα ευχάριστο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον, με συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης.

Αίτηση