Πιτσαδόρος

Απαραίτητα Προσόντα

  • Απολυτήριο Λυκείου / επιθυμητή σχολή μαγειρικής τέχνης
  • Προηγούμενη εμπειρία σε κατάστημα εστίασης θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
  • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση χρόνου και ευελιξία εργασίας σε βάρδιες
  • Ομαδικό πνεύμα, συνέπεια και προθυμία

Περιγραφή Θέσης

  • Φροντίζει τη προετοιμασία υλικών για τη παρασκευή προϊόντων ζύμης και σάλτσας
  • Αναλαμβάνει τη κοπή και το στόλισμα των προϊόντων ζύμης
  • Επιβλέπει το ψήσιμο της ζύμης
  • Ανατροφοδοτεί το πόστο με πρώτες ύλες και με υλικά συσκευασίας

  • Η εταιρεία προσφέρει άριστες συνθήκες εργασίας, σε ένα ευχάριστο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον, με συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης.

Αίτηση