cart

Όροι για το διαγωνισμό: "Pizza x5 για 5 τυχερούς"

lartigiano
Ανακοινώσεις
January 21, 2018 22:29
Όροι για το διαγωνισμό: "Pizza x5 για 5 τυχερούς"


22 Ιανουαρίου 2018 στις 12:11 μ.μ.
Η ανώνυμη εταιρία «L’Αrtigiano Α.Ε», που εδρεύει στη Δάφνη Αττικής,(οδός Μ. Αλεξάνδρου αρ. 3), νομίμως εκπροσωπούμενη, ΑΦΜ 9999983319 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών εφεξής «η Εταιρία» ή «ο Διοργανωτής» διοργανώνει διαγωνισμό με τίτλο: "Pizza x5 για 5 τυχερούς". Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό και της ανάδειξης των νικητών του Διαγωνισμού. Οι παρόντες όροι είναι αναρτημένοι στην διαδικτυακή σελίδα του διαγωνισμού https://www.lartigiano.gr/competition/pizza5x5

ΟΡΟΙ

 1. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε δύο συνεχόμενες εβδομάδες, και πιο συγκεκριμένα την εβδομάδα 22-28/1/2018 και την εβδομάδα 29/1-4/2/2018. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της Αθήνας, Κορίνθου και Χαλκίδας.

 2. Για να συμμετάσχει κάποιος στον Διαγωνισμό θα πρέπει να έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον μία παραγγελία από τη L’Artigiano ηλεκτρονικά εντός του χρονικού διαστήματος 22 έως και 28/01/2018 και του διαστήματος 29/01/2018 έως και 4/02/2018. Σε κάθε παραγγελία που πραγματοποιεί ενημερώνεται για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού ώστε να πάρει μέρος εάν το επιθυμεί. Στη συνέχεια θα πρέπει να επισκεφθεί τη σελίδα του Διαγωνισμού και να συμπληρώσει τη φόρμα συμμετοχής για να λάβει μέρος στο Διαγωνισμό χρησιμοποιώντας το ίδιο e-mail με αυτό που έχει πραγματοποιήσει την παραγγελία.

  Όσοι χρήστες επιθυμούν να παραγγείλουν μέσω του ιστότοπου μας https://www.lartigiano.gr αφού συνδεθούν με λογαριασμό facebook/twitter, θα πρέπει να μας επιτρέψουν να δούμε το email τους, διαφορετικά δεν είναι δυνατή η μετέπειτα συμμετοχή τους στο διαγωνισμό.

  Σε περίπτωση αδυναμίας ανάγνωσης του email του χρήστη μέσω σύνδεσης με λογαριασμό facebook ή twitter, είναι αδύνατη η συμμετοχή του στο διαγωνισμό. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να πραγματοποιήθεί εγγραφή στον ιστότοπο lartigiano.gr με ένα πραγματικό email από τη διεύθυνση https://www.lartigiano.gr/user/register.

 3. Συγκεκριμένα, στις 22.01.2018, ξεκινάει προβαλλόμενος μέσα από όλα τα μέσα επικοινωνίας της L’artigiano (ιστοσελίδα, κοινωνικά δίκτυα, newsletter, e-mail, κ.λπ.), διαγωνισμός με τίτλο "Pizza x5 για 5 τυχερούς".

  Πιο συγκεκριμένα, ο διαγωνισμός βασίζεται σε ένα engagement concept, όπου καλούμε τους χρήστες να παραγγείλουν προϊόντα της l’artigiano ηλεκτρονικά. Σε κάθε παραγγελία ενημερώνονται για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και προτρέπονται να μεταβούν στη σελίδα του Διαγωνισμού και να συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής προκειμένου να λάβουν μέρος σε αυτόν. Με αυτό τον τρόπο μπαίνουν στην κλήρωση για να κερδίσουν από 5 πίτσες έκαστος. Η κάθε πίτσα αποτελείται από 8 κομμάτια και οι γεύσεις είναι οι εξής: μία Burger, μία Mac and Cheese, μία Felicita, μία Mozzarella sticks και ακόμα μία της επιλογής του κάθε νικητή.

  Οι νικητές ορίζονται ως εξής:
  5 τυχεροί την πρώτη εβδομάδα του Διαγωνισμού (22-28/1/2018) και άλλοι 5 τυχεροί τη δεύτερη εβδομάδα του Διαγωνισμού (29/1-4/2/2018) θα κερδίζουν από 5 πίτσες έκαστος. Η κλήρωση θα γίνεται τη Δευτέρα που ακολουθεί την κάθε εβδομάδα του διαγωνισμού, δηλαδή για τους νικητές της πρώτης εβδομάδας η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 29/1/2018, ενώ για τους νικητές της δεύτερης εβδομάδας η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 5/2/2018. Οι νικητές θα παραλάβουν το δώρο τους από κατάστημα l’artigiano μετά από επικοινωνία με την εταιρία, μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων από την ανακοίνωση του ονόματός τους οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας. Οι νικητές θα αναδειχθούν μέσω κλήρωσης και θα ενημερωθούν μέσω του email που θα έχουν συμπληρώσει στη φόρμα συμμετοχής της σελίδας του Διαγωνισμού.

  Η εγκυρότητα της συμμετοχής ορίζεται από το αν ο κάθε συμμετέχων είχε κάνει μία ολοκληρωμένη παραγγελία μέσω της επίσημης ιστοσελίδας L’Artigiano κατά τη διάρκεια ισχύος του Διαγωνισμού.

 4. Η Εταιρεία έχει στη διακριτική της ευχέρεια τον αποκλεισμό όσων συμμετεχόντων υποπτεύεται πως χρησιμοποιούν αθέμιτα μέσα για τη νίκη τους.

 5. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από κάθε νικητή όταν παρουσιαστεί κατά τα παραπάνω για να παραλάβει το δώρο του να υπογράψει σχετική δήλωση αποδοχής του δώρου, προσκομίζοντας και επιδεικνύοντας την ταυτότητα ή το διαβατήριό του.

 6. Αν για οποιοδήποτε λόγο, ο νικητής δε μπορεί να παραλάβει το δώρο του είτε λόγω αδυναμίας, ασθένειας, απουσίας είτε για οιονδήποτε άλλο λόγο, δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει τη μεταφορά του δώρου του σε άλλο πρόσωπο και αποποιείται αυτόματα των δικαιωμάτων του στο δώρο.

 7. Τα δώρα δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωση τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή. Η Εταιρία δεν έχει καμία άλλη ευθύνη ή υποχρέωση αποζημίωση από την παρούσα προωθητική ενέργεια προς τους συμμετέχοντες ή οιονδήποτε τρίτο, πέραν αυτής της παράδοσης των δώρων στους νικητές, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στους παρόντες όρους.

 8. Οι νικητές στο σύνολο τους συμφωνούν πως θα πρέπει να αναρτήσουν ένα post στην επίσημη σελίδα του Facebook και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.facebook.com/lartigiano.gr. με φωτογραφία του προϊόντος που έλαβαν δώρο.

 9. Οι συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό συναινούν ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα στην παρουσίασή τους σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα, ή στη χρήση του ονόματός τους και της φωτογραφία τους για λόγους διαφημιστικής προβολής από την Εταιρία, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Σε περίπτωση συμμετοχής ανηλίκου τεκμαίρεται η συναίνεση του γονέα ή του ασκούντος τη γονική μέριμνα και επιμέλεια. Άρνηση του Νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, νομιμοποιεί την Εταιρία να αρνηθεί τη χορήγηση των σχετικών Δώρων.

 10. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων αναλυτικών όρων (ή των αλλαγών τους) και θεωρούνται όλοι ουσιώδεις. Σε περίπτωση συμμετοχής ανηλίκου τεκμαίρεται η συναίνεση του γονέα ή του ασκούντος τη γονική μέριμνα και επιμέλεια. Στην περίπτωση αυτή ο νικητής θα παραλάβει το δώρο του με την ταυτότητα του γονέα ή του ασκούντος τη γονική μέριμνα και επιμέλεια και την έγγραφη συναίνεσή του.

 11. Το προσωπικό της Εταιρείας, οι σύζυγοι καθώς και οι συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και δευτέρου βαθμού εξ αίματος δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Ομοίως δεν έχουν δικαίωμα στο διαγωνισμό οι υπάλληλοι οποιασδήποτε τρίτης εταιρείας αναλάβει να προωθήσει τον εν λόγω διαγωνισμό ή εμπλέκεται στη διαδικασία ανάδειξης των νικητών.

 12. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους, να παρατείνει, να μειώσει τη διάρκεια ή και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό καθώς ή και να αλλάξει τα βραβεία του Διαγωνισμού για οποιονδήποτε λόγο και οποτεδήποτε, με δημοσίευση στη σελίδα του διαγωνισμού ή και στον διαδικτυακό ιστότοπο του L’ artigiano που φιλοξενείται στο Facebook και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.facebook.com/lartigiano.gr. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των παραπάνω τροποποιήσεων.

 13. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα προς τη Διοργανώτρια εταιρεία να διατηρήσει τα στοιχεία τους μόνον για τους σκοπούς της παρούσας ενέργειας και αποκλειστικά για την αποστολή των Δώρων. Μετά ταύτα τα στοιχεία θα καταστραφούν και δεν τηρείται αρχείο.

 14. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά σχετικά με την προωθητική ενέργεια και τους όρους συμμετοχής σε αυτήν, επιλύεται κατά το Ελληνικό δίκαιο από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.