cart

Όροι για το διαγωνισμό: "Ισόβια Pizza"

lartigiano
Ανακοινώσεις
February 4, 2018 23:24
Όροι για το διαγωνισμό: "Ισόβια Pizza"


5 Φεβρουαρίου 2018 στις 12:11 μ.μ.
Η ανώνυμη εταιρία «L’Αrtigiano Α.Ε», που εδρεύει στη Δάφνη Αττικής,(οδός Μ. Αλεξάνδρου αρ. 3), νομίμως εκπροσωπούμενη, ΑΦΜ 9999983319 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών εφεξής «η Εταιρία» ή «ο Διοργανωτής» διοργανώνει διαγωνισμό με τίτλο: "Ισόβια pizza". Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό και της ανάδειξης των νικητών του Διαγωνισμού. Οι παρόντες όροι είναι αναρτημένοι στην διαδικτυακή σελίδα του διαγωνισμού https://www.lartigiano.gr/contest/isovia_pizza.

ΟΡΟΙ

 1. Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει δύο συνεχόμενες εβδομάδες, και πιο συγκεκριμένα από 5/2/2018 έως και 18/2/2018. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της Αθήνας, Κορίνθου και Χαλκίδας

 2. Για να συμμετάσχει κάποιος στον Διαγωνισμό θα πρέπει να έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον μία παραγγελία σε pizza burger από τη L’Artigiano ηλεκτρονικά εντός του χρονικού διαστήματος 5/2/18 έως και 18/02/2018. Σε κάθε παραγγελία που πραγματοποιεί ενημερώνεται για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού ώστε να πάρει μέρος εάν το επιθυμεί. Στη συνέχεια θα πρέπει να επισκεφθεί τη σελίδα του Διαγωνισμού και να συμπληρώσει τη φόρμα συμμετοχής για να λάβει μέρος στο Διαγωνισμό χρησιμοποιώντας το ίδιο e-mail με αυτό που έχει πραγματοποιήσει την παραγγελία.

  Όσοι χρήστες επιθυμούν να παραγγείλουν μέσω του ιστότοπου μας https://www.lartigiano.gr αφού συνδεθούν με λογαριασμό facebook/twitter, θα πρέπει να μας επιτρέψουν να δούμε το email τους, διαφορετικά δεν είναι δυνατή η μετέπειτα συμμετοχή τους στο διαγωνισμό.

  Σε περίπτωση αδυναμίας ανάγνωσης του email του χρήστη μέσω σύνδεσης με λογαριασμό facebook ή twitter, είναι αδύνατη η συμμετοχή του στο διαγωνισμό. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εγγραφή στον ιστότοπο lartigiano.gr με ένα πραγματικό email από τη διεύθυνση https://www.lartigiano.gr/user/register.

 3. Συγκεκριμένα, στις 5.02.2018, ξεκινάει προβαλλόμενος μέσα από όλα τα μέσα επικοινωνίας της L’Artigiano (ιστοσελίδα, κοινωνικά δίκτυα, newsletter, e-mail, κ.λπ.), διαγωνισμός με τίτλο "Ισόβια pizza".

  Πιο συγκεκριμένα, ο διαγωνισμός βασίζεται σε ένα engagement concept, όπου καλούμε τους χρήστες να παραγγείλουν pizza burger της l’artigiano ηλεκτρονικά. Σε κάθε παραγγελία ενημερώνονται για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και προτρέπονται να μεταβούν στη σελίδα του Διαγωνισμού και να συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής προκειμένου να λάβουν μέρος σε αυτόν. Με αυτό τον τρόπο μπαίνουν στην κλήρωση που θα αναδείξει έναν νικητή, ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει εφ’ όρου ζωής από τη l’artigiano δωρεάν μία πίτσα 8 κομματιών της αρεσκείας του κάθε μήνα.

  Ο νικητής ορίζεται ως εξής:
  1 τυχερός θα κερδίζει εφ’ όρου ζωής από τη L’Artigiano 1 πίτσα 8 κομματιών της αρεσκείας τους κάθε μήνα. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 19/2/2018. Ο νικητής θα παραλαμβάνει το δώρο του μια φορά το μήνα από το κατάστημα l’artigiano της επιλογής του (take out), για όσο καιρό αυτό βρίσκεται σε λειτουργία, μετά από επικοινωνία με την εταιρία. Ο νικητής θα αναδειχθεί μέσω κλήρωσης και θα ενημερωθεί μέσω του email που θα έχει συμπληρώσει στη φόρμα συμμετοχής της σελίδας του Διαγωνισμού.

  Η εγκυρότητα της συμμετοχής ορίζεται από το αν ο κάθε συμμετέχων είχε κάνει μία ολοκληρωμένη παραγγελία pizza burger μέσω της επίσημης ιστοσελίδας L’Artigiano κατά τη διάρκεια ισχύος του Διαγωνισμού.

 4. Η Εταιρεία έχει στη διακριτική της ευχέρεια τον αποκλεισμό όσων συμμετεχόντων υποπτεύεται πως χρησιμοποιούν αθέμιτα μέσα για τη νίκη τους.

 5. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από κάθε νικητή όταν παρουσιαστεί κατά τα παραπάνω για να παραλάβει το δώρο του να υπογράψει σχετική δήλωση αποδοχής του δώρου, προσκομίζοντας και επιδεικνύοντας την ταυτότητα ή το διαβατήριό του.

 6. Αν για οποιοδήποτε λόγο, ο νικητής δε μπορεί να παραλάβει το δώρο του είτε λόγω αδυναμίας, ασθένειας, απουσίας είτε για οιονδήποτε άλλο λόγο, δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει τη μεταφορά του δώρου του σε άλλο πρόσωπο και αποποιείται αυτόματα των δικαιωμάτων του στο δώρο.

 7. Τα δώρα δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωση τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή. Η Εταιρία δεν έχει καμία άλλη ευθύνη ή υποχρέωση αποζημίωση από την παρούσα προωθητική ενέργεια προς τους συμμετέχοντες ή οιονδήποτε τρίτο, πέραν αυτής της παράδοσης των δώρων στους νικητές, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στους παρόντες όρους.

 8. Ο νικητής συμφωνεί πως θα πρέπει να αναρτήσει ένα post στην επίσημη σελίδα του Facebook και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.facebook.com/lartigiano.gr με φωτογραφία του προϊόντος που έλαβε δώρο.

 9. Οι συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό συναινούν ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα στην παρουσίασή τους σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα, ή στη χρήση του ονόματός τους και της φωτογραφία τους για λόγους διαφημιστικής προβολής από την Εταιρία, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Σε περίπτωση συμμετοχής ανηλίκου τεκμαίρεται η συναίνεση του γονέα ή του ασκούντος τη γονική μέριμνα και επιμέλεια. Άρνηση του Νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, νομιμοποιεί την Εταιρία να αρνηθεί τη χορήγηση των σχετικών Δώρων.

 10. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων αναλυτικών όρων (ή των αλλαγών τους) και θεωρούνται όλοι ουσιώδεις. Σε περίπτωση συμμετοχής ανηλίκου τεκμαίρεται η συναίνεση του γονέα ή του ασκούντος τη γονική μέριμνα και επιμέλεια. Στην περίπτωση αυτή ο νικητής θα παραλάβει το δώρο του με την ταυτότητα του γονέα ή του ασκούντος τη γονική μέριμνα και επιμέλεια και την έγγραφη συναίνεσή του.

 11. Το προσωπικό της Εταιρείας, οι σύζυγοι καθώς και οι συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και δευτέρου βαθμού εξ αίματος δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Ομοίως δεν έχουν δικαίωμα στο διαγωνισμό οι υπάλληλοι οποιασδήποτε τρίτης εταιρείας αναλάβει να προωθήσει τον εν λόγω διαγωνισμό ή εμπλέκεται στη διαδικασία ανάδειξης των νικητών.

 12. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους, να παρατείνει, να μειώσει τη διάρκεια ή και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό καθώς ή και να αλλάξει τα βραβεία του Διαγωνισμού για οποιονδήποτε λόγο και οποτεδήποτε, με δημοσίευση στη σελίδα του διαγωνισμού ή και στον διαδικτυακό ιστότοπο του L’ artigiano που φιλοξενείται στο Facebook και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.facebook.com/lartigiano.gr. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των παραπάνω τροποποιήσεων.

 13. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα προς τη Διοργανώτρια εταιρεία να διατηρήσει τα στοιχεία τους μόνον για τους σκοπούς της παρούσας ενέργειας και αποκλειστικά για την αποστολή των Δώρων. Μετά ταύτα τα στοιχεία θα καταστραφούν και δεν τηρείται αρχείο.

 14. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά σχετικά με την προωθητική ενέργεια και τους όρους συμμετοχής σε αυτήν, επιλύεται κατά το Ελληνικό δίκαιο από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.