Η l'artigiano αναγνωρίζοντας την πρωταρχική σημασία της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για την υγιή επιχειρηματικότητα, έχει εντάξει στις δραστηριότητές της μια σειρά ενεργειών και προγραμμάτων προσφοράς σε κοινωνικές, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δράσεις, δείχνοντας ιδιαίτερη ευαισθησία σε πρωτοβουλίες για τη [..]

Παραγγείλετε
τώρα